Értesítés csődeljárásról: A Mobilakciók Webáruház Korlátolt Felelősségű Társaság „csődeljárás alatt” (cégjegyzékszám: 13-09-192584; adószám: 26293084-2-13; székhely: 2200 Monor, Dózsa György utca 4.) értesíti a hitelezőit, hogy a Budapest Környéki Törvényszék 8.Cspk.2/2024/8. számú végzésével az adós gazdálkodó szervezet csődeljárását rendelte el. Felhívjuk a hitelezőinket, hogy a fennálló követeléseiket és követeléseiket megalapozó okiratokat a csődeljárás elrendeléséről szóló végzés közzétételétől (2024. március 14.) számított 30 napon belül - a csődeljárás kezdő időpontját követően keletkező követeléseiket pedig 8 munkanapon belül - jelentsék be az adósnak és a LUBIN INVEST Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak, mint vagyonfelügyelőnek és a követelés nyilvántartásba vételéért fizetendő díjat ezzel egyidejűleg fizessék be vagyonfelügyelő Cstv. 12. § (1) bekezdés szerint közzétett 12001008-01439058-00300005 számú pénzforgalmi bankszámlájára (a közlemény rovatban kérjük az Adós cég nevének feltüntetését). A követelés nyilvántartásba vételének feltétele az, hogy a hitelező annak 1%-át - de legalább 10.000 forintot és legfeljebb 200.000 forintot - nyilvántartásba vételi díjként befizessen a vagyonfelügyelő pénzforgalmi számlájára. A fenti határidők elmulasztása esetén a követelés nyilvántartásba vételére nem kerül sor. A követelés bejelentési határidő elmulasztása esetén igazolásnak nincs helye Tisztelettel: Dr. Halász Árpád ügyvéd